Парламентът прие на две четения промени в Закона за обществените поръчки

Народното събрание прие на две четения в днешното пленарно заседание промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), с които се предвижда да бъде прилагана методика, одобрена от Министерски съвет (МС), въз основа на която да се извършва индексация на договорите според инфлацията за обществени поръчки.

Измененията бяха внесени от депутатите Настимир Ананиев, Богомил Петков и Юлия Шопова от парламентарната група на „Продължаваме Промяната“ (ПП).

В мотивите към законопроекта се казва, че с гласуваните промени ще бъде създаден правен механизъм, който да даде възможност да бъдат изпълнени вече сключени договори за възлагане на дейности с предмет строителство, ремонт, реконструкция и модернизация, доставки и услуги (в т.ч. договори за инженеринг), при така създалата се ситуация и да бъдат преодолени последиците от прогресивната инфлация в цените на строителната продукция, доставки и услуги, с оглед обезпечаване на правната сигурност и гражданския оборот.

Депутатите отхвърлиха друг законопроект за промени в ЗОП – на депутати от „Демократична България“ и ПП. С него се предлагаше ограничаване на инженеринга в строителството, като идеята беше той се прилага за изграждане на обекти само в изрично определените от закона случаи.

 

Comments

comments