Пада таванът за настаняване на университетски преподаватели в общежития

Отпадат възрастовите ограничения за настаняване в студентски общежития за научно-преподавателския състав. Университетите, БАН и научните организации сами ще определят по какви правила ще настаняват преподавателите си. Това предвиждат промени в Наредбата за ползване на общежития и столове, приета днес от Министерски съвет. С тях се премахват ограниченията за възраст и за срок за пребиваване в студентски общежития на лица от научно-преподавателски състав. Досега учените и преподавателите можеха да ползват общежитие до 35-годишна възраст и за не повече от пет години. С измененията се гарантират равните права на преподавателите и академичната общност. Предоставянето на възможност за ползване на студентско общежитие на учени и преподаватели е част от кадровата и социална политика на висшите училища, БАН и други научни организации.

Comments

comments