Още четири жилищни сгради ще бъдат санирани в Гоце Делчев

Община Гоце Делчев вече обяви обществена поръчка за извършване на строително-монтажни работи на тези четири жилищни сгради в града, които са включени в Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Това са блоковете, намиращи се на следните адреси: бул. „Гоце Делчев“ №29; ул. „Бяло море“ № 11; ул. „Булаир“ № 3 и ул. „Бяло море“ 18, бл.1, вх.Б.

Офертите на участниците ще бъдат отворени на 15 май 2016 г., след което ще бъдат сключени договори с избраните изпълнители на обектите.

За всички 21 сгради в гр.Гоце Делчев, които са с над 36 самостоятелни апартаменти бяха регистрирани сдружения, съгласно изискванията на програмата. Впоследствие бяха подадени заявления за финансиране, сключени договори с общината и тристранни договори с областния управител и Българската банка за развитие. Изготвени бяха технически паспорти, а в момента се извършват енергийни обследвания, които ще продължат в рамките на един месец. След приключване на тази дейност, предстои обявяване на обществена поръчка за инженеринг – проектиране и строителство за всичките 21 сгради.

Comments

comments