Официално: Информация за разследването на смъртоносната катастрофа в Хитрино

С разрешение на наблюдаващия прокурор от ОП – Шумен, пресцентърът на Прокуратурата на Република България представя информация за хода на разследването за тежкия инцидент на гара Хитрино:

Под ръководството на Окръжна прокуратура – Шумен се провежда разследване за престъпление по транспорта, при което вследствие на дерайлиране на влакова композиция загинаха 7 души и 39 получиха различни по вид телесни повреди. Причинени бяха и значителни щети на близките административни и жилищни сгради.

Незабавно след получаването на сигнала в прокуратурата, по разпореждане на главния прокурор към мястото на инцидента бяха изпратени окръжният прокурор на ОП – Шумен и двама негови заместници, както и петима следователи от следствения отдел на ОП – Шумен.

По разпореждане на главния прокурор дежурни екипи от Национална следствена служба (НСлС) също отпътуваха към с.Хитрино.

Следствени действия по делото се осъществяват от 10 следователи от НСлС, ръководени от заместник- директор на НСлС, съдебни медици, криминалисти и експерти.

Разследването се провежда по план, който се обновява непрекъснато с оглед предстоящите действия.

Към настоящия момент не са изключени категорично нито една от трите версии, по които се работи, а именно:

Нарушени правила при управлението на подвижния ж.п. състав;
Техническа неизправност на подвижния ж.п. състав;
Техническа неизправност в ж.п. инфраструктура (релсовия път и стрелките).

От събраните до момента доказателства е видно, че няма каквито и да са доказателства за умишлен взрив/терористичен акт.

От извършените огледи на стрелките и релейното табло е видно, че е малка вероятността произшествието да е настъпило в резултат на неправилно конфигуриране на трасето (по вина на стрелочник или ръководител движение), но категоричен отговор ще имаме след изготвяне на експертизите.

До момента са извършени следните действия:

1. Оглед и допълнителни огледи на локомотивите на композицията, като са иззети компютъра, записващ показателите на движението, информацията за показателите на движението от втория локомотив на флашпамет, както и множество документи и мобилен телефон;

2.Оглед на приемното здание на гара Хитрино и релейното табло на наредения маршрут на движение на композицията;

3. Оглед на пост №2, от който е нареден маршрута;

4. Оглед и допълнителен оглед на местопроизшествието с разположението на дерайлиралите цистерни;

5. Оглед и допълнителен оглед на пробитата цистерна – иззети са натривки от вътрешността и за назначаване на химическа експертиза;

6. Допълнителни огледи на всички дерайлирали цистерни след извозването им от местопроизшествието до кариерата в с.Каменяк;

7. Огледи и допълнителни огледи на инфраструктурата на гара Хитрино /стрелки, сфетофори, коловози/;

8. Оглед на цистерните, намиращи се пред сградата на приемното здание на гара Хитрино закачени за локомотивите;

9. Огледи на цистерните, извозени в гр.Русе;

10. Огледи на колоосите и част от талигите, извозени и намиращи се във фирма „Тракция“ с.Самуил и ф-ма „Шулц“ ООД гр.Русе;

11. Оглед на предполагаемото място на запалването на газа, при който е иззета печка на дървено гориво;

12. Оглед на мястото на експлозията и пожара и пораженията по сградите;

13. 10 бр. огледи на веществени доказателства на документите, иззети от локомотивите;

14. Огледи на 7-те трупа от произшествието;

15. Освидетелстване на пострадалите лица, находящи се в болниците в гр.Шумен и гр.Варна;

15. Изготвени са част от фотоалбумите на огледите;

16.Проведени са разпити на повече от 50 свидетели – длъжностни лица, очевидци и пострадали, като 10 от тях са пред съдия в гр.Шумен, с.Хитрино, с.Тимарево, с.Боян, гр.Варна, гр.Русе, гр.Бургас гр.Горна Оряховица, гр.Казанлък. Изготвени и са връчени 16 броя протоколи за пострадали;

17. Назначени и изготвени са 7 броя ДНК експертизи за установяване на самоличността на починалите при произшествието;

18. Назначени и изготвени са 7 броя съдебни токсикохимични експертизи па починалите;

19. Назначени са 7 бр. съдебно медицински експертизи за установяване на причината за смъртта на починалите;

20. Назначена и изготвена е техническа експертиза за разшифроване на данните от скоростомерните устройства на локомотивите;

21. Назначена е техническа експертиза за състоянието на железния път в района на гара Хитрино преди произшествието;

22. Назначена е техническа експертиза на осигурителната техника на гара Хитрино;

23. Назначена и изготвена е пожаротехническа експертна справка;

24. Назначена е комплексна пожаротехническа експертиза;

25. Назначена е допълнителна техническа експертиза за установяване на състоянието на устройството за бдителност и други показатели на локомотив № 86-003. Същият ще бъде придвижен на буксир до гр. София за оглед от експертите, като ще бъде придружаван от следовател от НСлС, с оглед избягване на евентуално манипулиране по локомотива;

26. Назначена е техническа експертиза за състоянието на подвижния железопътен състав на композицията;

27. Назначена е химическа експертиза на иззетите обтривки от вътрешността на пробитата цистерна;

28. Назначена и изготвена е техническа експертиза на доброволно предаденото DVR устройство със записи от инцидента;

29. Назначена е допълнителна техническа експертиза на същото устройство с цел опит за възстановяване на данните в него.

30. Назначени и изготвени са съдебно психиатрични консултации на обвиняемите лица;

31. Назначени са комплексни съдебно психиатрични и психологични експертизи на обвиняемите;

32. Назначени са съдебно химически експертизи за установяване на наличието на алкохол или наркотични вещества на машинистите;

На всички експерти по назначените експертизи е осигурен оглед на първичното произшествие, локомотивите, цистерните, сградите и съоръженията на гара Хитрино и са предоставени всички изискани от тях до момента документи;

33. Изискани са и са предоставени документи от ИА „ЖА“ за разрешителните и лицензиите за жп.превоз на „Булмаркет рейл карго“ ЕООД;

34. Предадени са документи от централен диспечерски център гр.Горна Оряховица касаещи предвижването на композицията;

35. Изискани са и са предадени документи от „Лукойл България“ и митническо управление гр.Бургас касаещи товара на композицията;

36. Изискана е и предадена документация касаеща обвиняемите лица от медицинските заведения където са се намирали преди привличането им в качеството на обвиняеми;

37. Изискана е документацията за всички пострадали намирали се на лечение или обработка във болниците в гр.Шумен и гр.Варна;

38. Изискана е и е предадена документация от офиса на „Булмаркет рейл карго“ ЕООД в гр.Русе, касаеща собствеността на цистерните, превозни документи, длъжностни характеристики, трудови договори, вътрешноведомствени документи, регламентиращи дейността на длъжностните лица във фирмата в това число и на машинистите на композицията;

39. Изискана е информация от НИМХ към БАН за метеорологични условия към момента на инцидента на местопроизшествието;

40. Изискани са справки за починалите лица, за родствените връзки с оглед определяне на кръга на пострадали от престъплението;

41. Изискани са и са изготвени справки за съдимост на обвиняемите лица;

42. Изискани са документи от областната управа на обл. Шумен във връзка с обявяването на бедствено положение в с.Хитрино;

43. Изискани са нормативни и вътрешноведомствени документи от НК „ЖИ“;

44. Установени са собствениците на пробитата цистерна, като е изискана документация за същата чрез представителя им в Република България.

45. В хода на разследването са иззети: парче от релса, печка на твърдо гориво и обтривки от вътрешността на пробитата цистерна. Веществените доказателства са предоставени на експертите.

Comments

comments