Официално! Изборите за кмет на община Благоевград на 27 юни

Преди минути  в Държавен вестнике качен Указ № 124 за насрочване на частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград, на 27 юни 2021 г.

УКАЗ № 124 На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодексПОСТАНОВЯВАМ:Насрочвам частичен избор за кмет на община Благоевград, област Благоевград, на 27 юни 2021 г.Издаден в София на 29 април 2021 г.Президент на Републиката: Румен РадевПодпечатан с държавния печат.Министър на правосъдието: Десислава Ахладова

Comments

comments