ОФИЦИАЛНО БЯХА ОТКРИТИ ОБЕКТИТЕ ПО ПРОЕКТ „ЗЕЛЕНА И ДОСТЪПНА СРЕДА НА ГРАД ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“

Заключителна пресконференция и официално откриване на обектите по проект «Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев» се проведе днес. Изпълнението на проекта вече е приключено от община Гоце Делчев и жителите и гостите на града се радват на новите придобивки.

Проект „Зелена и достъпна среда на град Гоце Делчев” бе финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013г., Схема за безвъзмездна финансова помощ. Неговата стойност е 6 041 135,91 лева, от които 5 739 079,11 лева е финансирането от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013г.” и 302 056,80 лева е собствения принос на Община Гоце Делчев.

По време на заключителната пресконференция бяха представени извършените дейности и постигнатите резултати по проекта. Кметът на общината Владимир Москов благодари на екипа от експерти и изпълнители, който успешно реализира всички предвидени ремонтни дейности в рамките на определения срок.

На официалното откриване присъстваха кметът Владимир Москов, заместник – кметовете Валери Сарандев, Богдан Боцев и Саид Иброш, общински съветници, както и представители на фирмите – изпълнители. Водосвет извърши отец Стефан, а лентата на обновения парк «Панорама» преряза кметът на община Гоце Делчев.

В резултат на изпълнението на проекта беше реконструирана и рехабилитирана улична мрежа в гр. Гоце Делчев, включваща 28 улици с обща дължина от над 7 385 линейни метра. Подобри се транспортно – комуникационно състояние на улиците, реорганизираха се местата за паркиране, извърши се ново улично озеленяване. Подобри се жизнената среда, като се благоустроиха територии в близост до жилищни райони, чрез рехабилитация на съществуващи зелени площи и реконструкция на междублоково пространство. Изцяло обновени бяха парк „Панорама“, зелени площи на ул. „Сливница“ и междублоково пространство на ул.“Щип“, като се увеличи площта на благоустроените зелени зони и паркови територии. Изградено бе ново енергоeфективно осветление, което води до по-добра осветеност на улиците, зелените площи и парка.

В резултат на изпълнението на проекта са създадени по-добри условия за отдих и игра за жителите на гр.Гоце Делчев, постигна се устойчива и екологична градска среда, допринасяща за по-високо качество на живот. «Направеното по проекта е за всички нас, затова е важно всеки жител на общината да има отговорността да го пази», каза Владимир Москов и допълни, че за опазване на парк «Панорама» е осигурена охрана.

DSC_0949

 

 

DSC_0884DSC_0937

Comments

comments