От началото на годината 900 декара са опожарени в Югозападна България

22 броя пожари за възникнали от началото на годината на територията на Югозападно държавно предприятие. Констатацията сподели пред „Фокус“ Димитър Димитров, зам.-директор на предприятието. Директорът съобщи, че следствие на пожарите са засегнати 843 декара горски територии, от които 235 декара са иглолистни, а 550 декара са широколистни. „От тези 843 декара горски територии 786 декара са площите в Държавни горски територии, тоест това са територии, върху които пряка отговорност носим ние от Югозападно държавно предприятие. Обикновено причините за възникването на горските пожари са най-вече поради непредпазливост и поради небрежност. През тази година 4 броя пожари са регистрирани от неизвестни извършители, 15 броя са предизвикани поради небрежност и 3 броя са умишлени“, заяви заместник-директорът на Югозападно държавно предприятие. Инж. Димитър Димитров. Димитров обясни, че информацията е показателна за това, че най-голям е броят на пожарите, които са предизвикани по небрежност, като в повечето случаи, това са площи, които са в близост до земеделски земи, където е започнало паленето на стърнища, чистенето на поляни и ливади, където се запалва огън, който много често се оставя без контрол. Димитров каза още, че най-големите пожари в следствие, на които са били засегнати най-големи площи и са установени най-големи щети са в Държавно горско стопанство – Пирдоп. Там са възникнали 4 пожара и са били засегнати 270 декара. „В Държавно горско стопанство – Тетевен са засегнати 286 декара и в Държавно горско стопанство – Трън 80 декара“, уточни той.

Comments

comments