Назначават младежки медиатори към общинските администрации от май

По националната програма „Активиране на неактивните лица” (АНЛ) от май ще започнат да назначават младежки медиатори. Първоначално програмата ще се реализира на територията на Гоце Делчев, Благоевград, Петрич, Сандански и Гърмен. Има определено по едно работно място, като младежкият медиатор трябва активно да работи с експерти от различни институции, да посредничи между неактивните лица – младежи до 29 год. възраст, да популяризира услугите на Бюрата по труда, съобщи директорът на Регионалната служба по заетостта Станислава Поповска.
Работодатели на тези младежки медиатори ще бъдат самите общински администрации и те ще получават възнаграждение от 430 лв. Трябва да са младежи до 29 години, със специалности в областта на социалните, хуманитарните, педагогически или правни науки и да бъдат регистрирани в Бюрата по труда.
Ще бъде направено интервю, като кандидатите ще бъдат насочени от Бюрото по труда към съответната общинска администрация. Одобрените ще преминат обучение и ще бъде сключен договор, който е до края на годината с тенденция да продължи и през следващата година.

Кратка статистика: 22 417 са безработните за март. През март са постъпили на работа 1020 безработни. 733 са свободните работни места в Пиринско, като най-много те са от преработващата промишленост – 384, търговия, хотелиерство и ресторантьорство – 84, селско, горско и рибно стопанство – 33, строителство – 28, образование – 19 и други.

Comments

comments