От днес пчеларите могат да подават заявления за финансова помощ

От днес до края на месец август пчеларите, изпълнили инвестициите си по мерки Б „Борба срещу вароатозата”, В „Мерки за подкрепа на извършването на физико-химичен анализ на пчелния мед” и Г „Мерки за подкрепа на подновяване на пчелните кошери в Европейския съюз” от Национална програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014-2016, ще могат да подават заявления за плащане.
Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие”. Финансовата помощ по пчеларската програма се изплаща до 45 дни от приемането на заявленията.
Необходимо условие за получаването й е кандидатите да са изпълнили стриктно инвестициите, за които имат сключен договор с ДФЗ. В противен случай те ще бъдат лишени от възможността да кандидатстват за същия вид инвестиции през следващия прием на програмата. Изключение правят само пчеларите, които не са изпълнили инвестициите си, поради настъпили форсмажорни обстоятелства.
Крайният срок за всички плащания към пчеларите за прием 2015 г. е 15 октомври 2015 г.

Comments

comments