Отчуждават имоти заради строителството на магистрала „Струма” в Симитли

Община Симитли обявява имената на хората, чиито имоти ще бъдат засегнати при строителството на „Автомагистрала „Струма“. Всички имена са обявени на таблото за информация пред Община Симитли.

С обявление министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нуждa за изграждане на обект: „Автомагистрала „Струма“ Лот 3, Лот 3.1 от км 359+068 ≡ км 359+483.52 от ЛОТ 2 до км 376+000 и център за управление с временна връзка към съществуващ път I-1“, намиращи се в землищата на с. Зелен дол, с. Покровник, с. Мощанец и с. Церово, община Благоевград, с. Градево и гр. Симитли (с изключение на частта, попадаща в регулационните граници на града), община Симитли, област Благоевград, подробно описани в Решение № 749 на Министерския съвет от 10 септември 2016 г.

С Решение № 250 на Министерския съвет от 25 април 2013 г. републикански път А-3 „Перник – Дупница – Сандански – граница Република Гърция“, част от който е и Автомагистрала „Струма“ Лот 3.1, е обявен за обект с национално значение по смисъла на § 5, т. 62 от Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията и за национален обект по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за държавната собственост.

Финансирането на процедурата по отчуждаване на имотите и частите от имоти – частна собственост се осигурява от Агенция „Пътна инфраструктура“.

Comments

comments