Отпускат субсидии за строеж на нови къщи по Програмата за енергийна ефективност в бита

От есента ще започне отпускането на субсидирани кредити за строеж на нови жилищни сгради с нулево потребление на енергия, известни още като „пасивни къщи“, по Програмата за енергийна ефективност в бита, пише в. „Монитор”. „Така ще се подпомагат проекти, актуални за пазара, но невлизащи в противоречие с останалите програми за енергийна ефективност на жилищата”, каза Борис Петков, координатор в REECL. „Основното е да се даде възможност за финансиране и на ново строителство. В момента това се прави само реконструкция и обновяване на стари сгради”, поясни той. Според него в новата програма ще има други условия, които ще бъдат в съответствие с конюнктурата на пазара. „Тя ще съобрази с безплатните проекти за саниране, започнати с участието на държавата – единият за панелките, а другият – по ОПРР. Донорите на програмата засега изчакват и обмислят новите неща, за които бъдат предложени субсидирани кредити”, добави Борисов. Той уточни, че от последния етап на програмата са останали между 3-4 млн. лв. в една от банките партньори на програмата и те сигурно ще бъдат изразходени до към края на юни. „В момента продължава да има интерес към субсидираните кредити, но той е основно от хора, които живеят в еднофамилни къщи или малки кооперация с по няколко апартамента и не са обхванати от големите програми”, каза още координаторът на REECL.
„Живеещите в блокове теглят кредит основно за закупуване на климатик”, добави той. По сегашните условия на програмата може да се получи отстъпка от кредита до 20%. За нова дограма сумата на субсидията не може да надхвърля левовата равностойност на 1300 евро за изолация на стени – 1500 евро, на покриви – до 750 евро, а на подове – до 350 евро, сочи справка в сайта на REECL. За енергоефективни печки и котли на биомаса или газ можем да получим отстъпка от заема до 600 евро. За абoнатни станции и сградни инсталации или газификация на блока или къщата се връщат до 1600 евро от заема. Не повече от 2200 евро е субсидията за термопомпени системи за отопление и климатизация. За слънчеви колектори за топла вода и системи по програмата се връщат до 1000 евро, а за сграден фотоволтаик – до 1800 евро и 1200 за рекуперативни вентилационни системи. Общата субсидия за едно домакинство не може да надхвърля левовата равностойност на 9000 евро. При спазване на правилата и условията на програмата REECL, кредитополучателите, собственици на етажна собственост, имат право да получат помощ в размер на 30% при групов проект, одобрен на общо събрание. Сумата може да нарасне на 35% за кредит за проект, предвиждат задължително поне едно подобрение на сградната обвивка (изолация и/или смяна на дограма) и поне едно подобрение на сградните инженерни системи.

Comments

comments