Отпускат от държавния резерв питейна вода за общините Симитли, Кресна, Петрич и Гърмен

Министерският съвет прие Решение за освобождаване с възстановяване и предоставяне на освободени държавни резерви от питейна вода по искане на областните управители на Област Смолян и Област Благоевград, за преодоляване на последиците от обявено частично бедствено положение в общините Неделино, Мадан Борино и Чепеларе и обявено бедствено положение в общините Симитли, Кресна, Петрич и Гърмен.

Безвъзмездното предоставяне на количествата питейна вода ще способства за преодоляване на последиците от бедственото положение в области Смолян и Благоевград, съответно в общини Неделино, Мадан, Борино, Чепеларе, Симитли, Кресна, Петрич и Гърмен.

Comments

comments