Откриват новия резервоар за минерална вода в град Сандански

Министърът на околната среда и водите г-жа Ивелина Василева ще открие новоизградения подземен резервоар и помпена станция за минерална вода в град Сандански. Официалното откриване на съоръжението ще се състои на 10.11.2016 г. /четвъртък/ от 13:30 ч. в южния град.
На събитието ще присъстват и заместник-министърът на околната среда и водите г-жа Атанаска Николова, изпълнителният директор на ПУДООС /Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда/ г-жа Ренета Колева, директорът на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ г-жа Вангелия Иванова, кметът на община Сандански г-н Кирил Котев, екипът проектирал съоръжението, фирмата изпълнител на обекта, надзорната фирма, както и жители и гости на курортния град.
Новият резервоар е с вместимост 382 куб. м.

Comments

comments