Омбудсманът събира дарения за пенсионерите за Великден

Омбудсманът Мая Манолова стартира инициатива, насочена към българските пенсионери. Целта на кампанията „Великден за всеки“ е да се подпомогнат с ваучери от 20 лева пенсионерите, чиято пенсия надхвърля с малко критерия за отпускане на 40 лева добавка. Правителството одобри 50,5 милиона лева за хората, които взимат пенсии до 300 лева. Те ще получат по 40 лв., като министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин обеща да направи всичко възможно тези добавки да бъдат изплатени с пенсиите за месец април.

Идеята за „Великден за всеки – Дари празник на баба и дядо“ се ражда, след като пенсионерката Снежи Кежева от Плевен е изпратила писмо във фейсбук до Манолова, в което уточнява, че няма да получи тези 40 лв., тъй като пенсията й надвишава с 1 лев прага от 300 лв.

Средствата се набират по банкова сметка в СИБАНК, разкрита за целите на кампанията, като титуляр е Българският червен кръст (БЧК)
IBAN: BG03BUIB98885029906100
Банков код: BUIBBGSF
Или със SMS 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС

Изрично условие на кампанията е при попълване на платежното нареждане да се посочва общината, за която се прави паричното дарение. Целта на условието е децентрализация на набраните средства, така че да е ясно с какъв паричен фонд разполага всяко от населените места и със съответната набрана сума да се купят ваучерите за храна.

Comments

comments