ОИЦ-Благоевград започна поредица от информационни срещи в Пиринско в рамките на националната инициатива „Да създадем заедно България 2020”

Екипът на ОИЦ-Благоевград започна поредица от информационни срещи във всичките 14 общини на областта за представяне на резултатите от проведеното допитване до гражданите на областта в рамките на националната инициатива „Да създадем заедно България 2020”. В рамките на първата фаза на инициативата, в периода от 16 март до 4 април, на открити приемни във всички общини от областта, по електронен път и на място в офиса, гражданите имаха възможност да споделят в специално изготвените за целта Анкетни карти, какво биха искали да се промени в тяхното населено място с помощта на европейските средства в следващите години до 2020г. 422 души се включиха в проучването в област Благоевград, като споделиха над 500 свои идеи и предложения за проекти с екипа на Областния център. По-голям интерес към анкетата са проявили представителките на нежния пол – двойно повече – 65% са участвалите в допитването жени срещу 33% участвали мъже. Болшинството от участниците – 76%, са на възраст между 30-65 г., 15% са между 19-29 г., над 65 г. са едва 5%. Най-нисък интерес са проявили непълнолетните ученици – под 1% са до 18 г. По отношение на образование – най-висока активност са показали хората с висше образование – 74% от анкетираните, както и тези със средно образование, които съставляват 18% от участвалите. Подобряване на съществуваща или изграждане на нова инфраструктура искат 58% от хората. За 13% от анкетираните най-важни са социалните услуги. Останалите 29% желаят развитие на бизнеса и разкриване на нови работни места, вкл. развитие на туризма, подобряване на материално-техническата база и учебно-възпитателния процес в учебните заведения и др.

Comments

comments