Обявиха свободни места за военни

209 вакантни длъжности за резервисти за военните формирования от Съвместно командване на силите, Военноморските сили на Република България и Централното военно окръжие са обявени със заповед на Министъра на отбраната.

Предимства на резервистите, сключили договор, са зачитане на активната служба за трудов стаж първа категория, присвояват им се военни звания и повишения при условия и по ред, определени с Правилника за прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, като носят униформа и отличителни знаци.

Също така могат да повишават квалификацията си и да се преквалифицират, като за времето на обучение получават месечно възнаграждение всъответствие с военното си звание.

Резервистите получават възнаграждение в размер на едно основно месечно възнаграждение в съответствие с присвоеното им военно звание и степен за всяка година от договора.

Пътните разходи за обучение и активна служба са за сметка на Министерство на отбраната. По време на активната служба трудовото или служебното правоотношение на резервиста не се прекратява, правата им подсигуряват предимство при приемане на военна служба и при постъпване на обучение във висшите военни училища.

Резервистите ползват почивните бази и болниците на Министерство на отбраната.

Възрастовата граница за войници и сержанти е 55г., а за офицери – 60г.

Срокът за подаване на документи е 14.09.2016г.

Подробна информация може да намерите на интернет сайта на Централното военно окръжие www.comd.bg и офиса за военен отчет в община Симитли тел. 0748 7 21 94, GSM 0886277734/

Comments

comments