Общият успех ще се отчита в бала на седмокласниците за прием в гимназиите

И общия среден успех след завършен 7-и клас ще влиза в баловете. Новината съобщи пред БНР Ваня Кастрева – заместник-министър на образованието, като поясни: “Промяната, която сме предложили, се стреми да равнопостави учениците, учителите, учебните ни предмети с елемента, в който в балообразуването на учениците за приема след седми клас, като една шеста част от бала извежда общия среден успех от удостоверението за завършен седми клас”, съобщи Кастрева. Причината да се реализира тази промяна е, че всеки един предмет има своята сила и значение в развитието на общото знание. “Всеки предмет има принос за личностното развитие на детето ни”, разясни зам.-министърът. Досега училището определяше от удостоверението за седми клас два балообразуващи предмета. Така на практика училището ще определя един балообразуващ предмет, а другият ще бъде общият среден успех от удостоверението за завършен седми клас.

Comments

comments