Общински съвет Банско взе решение за управление на общинските горски фондове от Югозападното държавно предприятие

На своето редовно заседание Общински съвет Банско взе решение за прехвърляне на управлението на общинските горски фондове на Югозападното държавно предприятие – гр. Благоевград. С решението си съветниците целят оптимизиране на охраната и разпореждането с горските масиви и добиваната от тях дървесина. Съветниците одобриха мостово финансиране за реализацията на Втора фаза на проект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на гр. Банско с изграждане на ПСОВ”. Кредитната линия ще позволи навременно обслужване на извършваните дейности по мащабния инфраструктурен проект.
Финансиране на терапевтична конна езда за децата и лицата от Дневен център „Здравец” – гр. Банско бе гласувано. С предвидените средства потребителите с увреждания ще имат възможност да проведат петмесечен курс, с който ще се подпомогне лечението им и подобрят двигателните функции.

Местният парламент одобри присъединяването на община Банско към предложението на Инициативен комитет – гр. Благоевград за провъзгласяването на Неофит Рилски за светец. Неофит Рилски е родом от Банско, последовател е на Паисий Хилендарски. Неговото свято дело на книжовник го нарежда сред светлите имена на българските будители. Той е автор на първата „Българска граматика” и редица учебници и ръководства.

Comments

comments