Общинският съвет на БСП Благоевград с ново Изпълнително бюро- готов за избори

По предложение на новоизбрания председател Николай Бошкилов, единодушно Общинския съвет одобри новата партийна структура на БСП Благоевград.
Общинският съвет на БСП Благоевград, който се състои от 36 членове, избрани на провелата се в края на април отчетно-изборна конференция, проведе първото си заседание във вторник. На него бяха избрани оперативни работни органи.
Структурата на Изпълнителното бюро бе предложена от новоизбрания председател на БСП Благоевград – Николай Бошкилов и бе приета единодушно от целия Общински съвет. Решено бе бюрото да се състои от 13 членове, които да отговарят за определени ресори от общественополитическия живот. В дискусията бе проявен дух на толерантност и бяха изразени аргументирани позиции. Ето и 13-те членове на Изпълнителното бюро:
1.Д-р Владимир Пандев
2.Ваня Маникатева
3.Веселин Христов
4.Гергана Янчева
5.Елена Стойчева
6.Емил Костадинов
7.Илия Милев
8.Йордан Симонски
9.Красимир Божурски
10.Милан Богдански
11. Николай Бачев
12. Николай Бошкилов
13. Юлиян Гошев

В работата на председателя на Общиснкия съвет на БСП Благоевград ще помагат двама заместник председатели – Ваня Маникатева и Гергана Янчева. Също така Николай Бошкилов ще разчита и на двама организационни секретари в лицето на Илия Милев и на Красимир Божурски.
Като свои приоритети в работата си благоевградските социалисти определиха здравеопазването, социалната политика, подобряване живота в селата на община Благоевград, работата със синдикатите, коалиционната политика, работата с неправителствените организации, усвояване на европейски средства, привличане на нови членове.

Comments

comments