Общинските съветници в Благоевград ще получават заплата от 575лв.

Днес в Благоевград се проведе сесия на ОбС.

Редовното заседание започна от 9:30 часа в зала „22 септември“. Общинските съветници гласуваха за своите месечни възнаграждения. Приеха заплатите им да бъдат от 575лв. Предложението на ЕКИП за заплати от 10 стотинки месечно беще отхвърлено. Възнаграждението ще бъде 25% от заплатата на председателя на Общинския съвет.

Беше разгледана и Наредбата за опазване на общинската собственост и обществения ред. На второ четене съветниците гласуваха за измененията на Правилата за реда за ползване, стопанисване и управление на стадион „Христо Ботев“.

Даде се съгласие за отпускане на еднократна финансова помощ на жители на общината, също така бяха направени и промени в Подробния устройствен план, отново по молби на граждани.

Васил Миладинов положи клетва за общински съветник, който застава на мястото на отказалия от поста си Иван Маджиров.

Comments

comments