Общините Симитли, Кресна и Струмяни с одобрено финансиране за развитие на селските райони

Община Симитли с одобрено финансиране по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за създаване на Местна инициативна група (МИГ) с териториален обхват административните граници на общините Симитли, Кресна и Струмяни. Общият размер на одобрената финансова помощ е 48 895.75 лева, които предстои да бъдат разделени между трите общини, включени в Местна инициативна група.
Кметът на община Симитли Апостол Апостолов е упълномощен да представлява групата по изпълнение на проекта. Техническата помощ, която ще получат общините, на практика ще обезпечи създаването на новия субект- Местна инициативна група. В новото обединение представителството ще бъде на администрациите на общините Симитли, Кресна и Струмяни, от неправителствения сектор- читалището в град Симитли, туристическо дружество „Синаница 2000” от Кресна и сдружение „За промяна” от община Струмяни, представители на бизнеса ще бъдат ЕТ „Елка Гиздова- Сорели” от Симитли, „Дар” ООД от Кресна и „Евромар” от Струмяни. Основната цел на новото обединение е стимулиране на местното развитие в селските райони.

Comments

comments