Община Сандански укрепва подпорната стена на двора на I ОУ „Св.Климент Охридски“

Община Сандански започва строително- монтажни дейности по укрепване на 25 метрова подпорна стена на двора на IОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Сандански. Съществуващата към момента стена е изградена преди 50 години и при оглед на място е констатирано, че е с неясна конструкция и лошо строително изпълнение. Плоскостта на стената към улицата е с изключително неправилна форма. В следствие атмосферните условия и липсата на трайна настилка са се запушили отводнителните елементи. Появили са се и пукнатини с различни форми и на различни места. При огледа е установено предвидените ремонтни дейности да включват укрепване и увеличаване на нейната стабилност.
Изпълнител на строително монтажните дейности е „Давидов – 2012“ ООД.

Comments

comments