Община Сандански разкри нова социална услуга в село Вълково

От началото на 2016 година в село Вълково, община Сандански, функционира и се предлага нова социална услуга – Защитено жилище за хора с умствена изостаналост над 18 години. Капацитетът на жилището, изградено и оборудвано според всички европейски изисквания е 8 души.
Новата социална услуга е открита по проект „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск, община Сандански” и по него бе изграден и Центърът за настаняване от семеен тип в близост до Защитеното жилище. Целите, които си поставя проектът, са чрез новата услуга и достъпът до нея, потребителите да се чувстват максимално близо до домашната среда, и в същото време да получат адекватни грижи както за общото им здравословно състояние, така и съобразени със спецификата на тяхното заболяване.
За всички осем нови потребители ще се грижи квалифициран медицински персонал, трудов терапевт и социален работник.
В момента капацитетът на Защитеното жилище не е запълнен и чрез Община Сандански или Дирекция „Социално подпомагане” Сандански всеки може да получи информация за условията за пребиваване и настаняване.

Comments

comments