Община Сандански продължава да предоставя социалната услуга „Асистентска подкрепа“!

Министерство на труда и социалната политика удължи проекта с една година*
Предоставянето на социалната услуга в община Сандански, стартирала в началото на 2021 г., продължава и през 2022 г.
„Асистентската подкрепа“ е специализирана социална услуга, която включва ежедневна почасова подкрепа в домашна среда на деца и лица с трайни увреждания и на лица в надтрудоспособна възраст в невъзможност за самообслужване, предоставяна от лице назначено на длъжност „Социален асистент“.
Максималната продължителност за ползване на социалната услуга „Асистентска подкрепа” от един потребител е до 4 часа дневно, всеки работен ден, съобразно изготвената индивидуална оценка на потребностите.
Документи от кандидатите за потребители и от кандидатие за „Социален асистент“, желаещи да ползват социалната услуга „Асистентска подкрепа“, се подават в сградата на Община Сандански, бул. „Свобода“ № 14, всеки работен ден от 08:00 до 17:00 часа.
Документи по образец за кандидатстване за социалната услуга „Асистентска подкрепа“ могат да бъдат получени на място или изтеглени от официалната интернет страница на Община Сандански на адрес: www.sandanski.bg.
За допълнителна информация тел. 0882 011117 – Дирекция „Образование, култура, спорт и социално дело“.
Информация и документи >>> https://bit.ly/3td3Gn9

Comments

comments