Община Петрич с идея за изграждането на индустриален парк в имоти, предоставени от държавата

Правителството прехвърли на община Петрич безвъзмездно правото на собственост върху два поземлени имота – частна държавна собственост, за изграждане на индустриален парк в близост до града. Очаква се там да бъдат привлечени експортно ориентирани инвестиции, да се създадат нови работни места и по-висок икономически ръст. Терените с обща площ над 187 дка са в местностите „Амушеви лъки“ и „Тръстен имот“ край Петрич. На община Бургас беше предоставен имот, намиращ се в Промишлена зона „Север”. Теренът с площ от почти 6 дка се намира в съседство с общински терени, с които ще бъде обединен, за да се включи в обхвата на Индустриален и логистичен парк – Бургас. Изграждането на Индустриален и логистичен парк е мярка в подкрепа на икономиката в района и разкриване на нови работни места чрез привличане на български и чуждестранни инвеститори. С друго решение кабинетът промени от публична в частна държавна собственост статута на имот – терен от 1,3 дка и сграда, управляван от Българската агенция по безопасност на храните. Бившата ветеринарна лечебница се намира в благоевградското село Крупник. Тази промяна създава условия за възможност за по-ефективно използване в бъдеще на имота и реализирането на допълнителни приходи.

Comments

comments