Община Петрич продължава укрепителните дейности на опасни мостови съоръжения по подгорския път

След предварително обстойно проучване на състоянието, са предприети съответните ремонтни дейности на моста между селата Самуилово и Камена, чиито подпорни стени са пропукани.

При изкопните дейности за укрепване на съоръжението се стигнало до сериозно свличане на земна маса, заради наличието на подпочвените води. Те са подкопали основите на моста, който крие риск за преминаване през едно от най-натоварените трасета в община Петрич.

„Това наложи ограничение на движението само в едната лента на пътя и недопускане преминаването на тежкотоварни камиони, заради риск от пропадане на моста“, обясни заместник-кметът Минка Салагьорова.

Предстои изграждането на нови шестметрови подпорни стени, които да бъдат гаранция за устойчивостта във времето на мостовото съоръжение.

Стойността на поръчката е 126 744 лева. Пусковият срок за обекта е три месеца.

Comments

comments