Община Петрич обяви конкурс за изработване на туристическо лого

Регламентът, според който ще се провежда конкурсът е утвърден от кмета Димитър Бръчков. Целта на конкурса е създаването на траен, разпознаваем образ и визуална идентичност на туристическа дестинация „Петрич – многолик и разпознаваем”. От кандидатите се очаква да изготвят и представят иновативни и атрактивни проекти на графични знаци, които да изразяват духа, традициите и уникалността на Петрич и региона. Участие в конкурса могат да вземат пълнолетни лица, като всеки има право да представи идеите си в до три проекта.

Всеки участник носи отговорност за авторство на предложението си, а авторското право върху проекта, класиран на първо място ще се прехвърли на община Петрич. Идейните си предложения участниците трябва да изпратят в Общинска администрация Петрич в срок до 15 септември. Ден по-късно – на 16. 09. комисия, назначена със заповед на кмета ще разгледа предложенията в присъствието и на медиите. Шест са критериите за оценка на проектите за туристическо лого, които вече са качени на сайта на общината. Крайният резултат ще бъде обявен до 20.09.2016 г. Авторът на класирания на първо място проект ще получи парична награда в размер на 500 лева. Туристическото лого ще бъде емблемата на туризма за община Петрич и неизменна част от туристическия сайт на общината, рекламни материали, информационни брошури и други.

Comments

comments