Община Благоевград e домакин на среща „Превантивни мерки за справяне с престъпността в малките населени места“

Община Благоевград ще бъде домакин на работна среща – дискусия на тема: „Превантивни мерки за справяне с престъпността в малките населени места“. Инициатор на форума е Асоциацията за европейско развитие на българското село. Дискусията ще бъде проведена на 23 март/сряда/ от 11:00 часа в зала №5 в сградата на общината.
Основните теми, които са включени в програмата са пет: „Подобряване на координацията между местната власт и органите на МВР“, „Разясняване на правомощията на кметовете на кметства по закона за МВР“, „Противодействие на битовата престъпност и посегателствата върху земеделската продукция в селата“, „Противодействие срещу телефонните измами“, „Предизвикателства пред местната власт при евентуална бежанска вълна“. За участие в срещата са поканени всички общини на област Благоевград, както и компетентни специалисти на органите на МВР.

Comments

comments