Община Благоевград търси доброволци за предотвратяване на бедствия

Община Благоевград набира 25 доброволци за участие в предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствията от тях, съобщават от пресцентъра на администрацията.

Кандидати могат да хора, навършили 18 години, независимо от трудовото или служебното им правоотношение. Те трябва да са клинично здрави, да не са осъждани, способни да поемат отговорност, с умения за работа в екип.

Необходимите документи за кандитстване са заявление и формуляр (по образец), медицинско удостоверение, справка от психодиспансер, свидетелство за съдимост, копие от документ за придобито образование, писмено съгласие от работодателя, актуална снимка, копие от документ за правоспособност за извършване на дейност със специална техника, ако има такъв, и копие от свидетелство за правоуправление на МПС, ако има такова. Комплектът от документи за членство в доброволното формирование може да бъде подаден всеки работен ден в деловодството на Община Благоевград.

Comments

comments