Община Благоевград с „Първа копка“по проект за рекултивация на общинското депо 

Първа копка по проект „Рекултивация на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на Община Благоевград“ ще бъде направена на 7 септември от 11.00 часа. Церемонията ще се състои при Регионално депо за управление на отпадъците – Благоевград, местност „Текето“, землището на село Бучино, община Благоевград, при спазване на всички противоепидемични мерки. Непосредствено преди това ще се проведе и онлайн пресконференция във връзка с предстоящите дейности и заложените цели.

Проектът предвижда изпълнение на техническа рекултивация на Клетка 3 на общинското депо за неопасни отпадъци на територията на община Благоевград, в която са депонирани стари битови отпадъци и предепонирани иззетите от клетка 1 и 2 битови отпадъци. Клетката е с изчерпан обем и подлежи на рекултивация.

Реализирането на проекта ще допринесе за изпълнение на задълженията на България по процедурата по нарушение на правото на Европейския съюз във връзка с постановеното Решение на Съда на Европейския съюз от 16.07.2015 г. по дело С-145/14.

Отпуснатата финансова помощ е в размер на 1 679 125.29 лв., от които 1 427 256.50 лв. осигурени от ЕФРР и национално финансиране от 251 868.79 лв.

Дейностите по проекта стартираха на 03.06.2020 г. и ще продължат до 19.06.2022 г.

Comments

comments