Община Благоевград представи нов проект на стойност 586 хил. лв. – „Услуги за ранно детско развитие“

На днешната пресконференция община Благоевград представи новия проект „Услуги за ранно детско развитие“. Стойността му е 586 хил. лв. Той включва подробно описани услуги за деца и родители от уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства. Целта на услугите е не само да се подкрепят родителите в отглеждането на децата, но и да се стимулират за по-голяма активност с цел осигуряване на по-добра семейна среда. Също така са застъпени и услуги, свързани със здравното консултиране. Ръководител на проекта е началникът на отдел „Образование“ в Община Благоевград – Симона Митова.

В периода от 1 юли 2016 година до 1 септември 2018 година (26 месеца) ще се реализират конкретни дейности за превенция на социалното изключване и намаляване на бедността чрез инвестиции в ранното детско развитие. Те са:

-Ранна интервенция на уврежданията;
-Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания;
-Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на родителите за формиране и развитие на родителските умения;
-Подкрепа за осигуряване на здравна и детска консултация и дейности по превенция на заболяванията;
-Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на деца за равен старт в училище.

Чрез проекта община Благоевград открива 27 нови работни места. Работа ще се осигури за медиатори, психолози, гинеколози, юристи, медицински сестри, стоматолози и педагози.

Comments

comments