Община Благоевград набира кандидати за медицински сестри в три детски заведения

Община Благоевград обяви четири свободни работни позиции за медицински сестри в три детски заведения на територията на областния център. Две от тях са за Дневна ясла № 12, а останалите две в Дневна детска ясла № 10 и за яслена група в ОДЗ №1.
Кандидатите трябва да имат висше образование по специалност “Медицинска сестра” или “Акушерка” на образователна-квалификационна степен “бакалавър”. Документите, които трябва да бъдат предоставени са: заявление /свободен текст/ до Директора детското заведение, професионална автобиография, копие от диплома за завършено образование, копие от документа за членство в Съсловната организация на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, както и копие от трудова книжка или справка за трудов стаж, ако има такъв.
Документите се подават в стая 415 на Община Благоевград в деловодството на БЗ „Дневни детски ясли и детска кухня” в срок от 09.03.2016 г. до 31.03.2016 г./включително/, всеки работен ден от 8:30 – 12:30 часа и от 13:30 – 17:30 часа. Процедурата по подбора на кандидата ще се извърши по документи и събеседване. За датата на провеждане на събеседването кандидатите ще бъдат уведомени по мобилен или стационарен телефон.

Comments

comments