Община Благоевград внесе за одобрение два трансгранични проекта в партньорство с Македония

Община Благоевград внесе за разглеждане от Съвместен секретариат два трансгранични проекта в партньорство с Община Делчево. Това са проектите за „Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград – Делчево” и „Защита от наводнения и укрепване на мостове на реките Брегалница и Бистрица”. И двата проекта са по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Македония, Приоритетна ос 1 „Околна среда”. Първият, при който Община Благоевград ще бъде водещ партньор, предвижда въвеждане на енергийно ефективно улично осветление в четири села от Община Благоевград. Това са Логодаж, Падеш, Покровник и село Зелен дол.
Укрепване на три моста по поречието на река Бистрица- на улица „Христо Силянов”, пешеходен мост при халите и въжен мост при Алея на здравето, са заложените дейности по втория проект, по който водещ партньор ще бъде Община Делчево. С тях ще се надгради изпълняващият се в момента проект „Мерки за предотвратяване на наводнения на реките Брегалница и Бистрица”.
Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за всеки един от проектите е 400 000.00 евро, като не се изисква съфинансиране от Община Благоевград.

Comments

comments