Община Банско с одобрен проект по национална програма КЛИО

Община Банско е с одобренa проект, с който кандидатства по Националната програма за насърчаване на заетостта – „Клио”. В резултат, ще бъдат наети за срок от 6 месеца две безработни лица, които ще изпълняват дейности по поддръжка на дворните пространства на културно-историческите обекти, включени в Музеен комплекс Банско.

Пряк работодател на безработните лица ще бъде Музейния комплекс, като наемането им ще даде възможност да се подобри управлението на сградния фонд на културно-историческото наследство в града и запазването му във вид, подходящ за представяне пред посетителите на обектите.

Comments

comments