Община Банско организира обсъждане за обществен дълг

На 8 юли в заседателната зала на община Банско ще се обсъди поемането на дългосрочен дълг. Средствата са нужни за финансиране на проекта Рехабилитация на водоснабдителната и канализационната мрежа на град Банско с изграждане на ПСОВ.

Размерът на кредита, за който кандидатства общината, е до 5 000 000 лева за мостово финансиране на втора фаза на проекта, до 3 200 000 лева съфинансиране за първа фаза и до 1 500 000 лева за втора фаза.

Проектът е мащабен и е сред изискванията на Европейския съюз за пречистване на градските отпадни води.

Мостовото финансиране ще даде възможност на общината да извърши междинни плащания към изпълнителите на проекта.

Comments

comments