Община Банско обяви нови работни места по социален проект

Община Банско обяви свободни работни места за домашни помощници, лични и социални асистенти по проекта „Независим живот в община Банско“, финансиран от Европейския социален фонд.

Общата стойност на проекта е 499 976 лева, а служителите ще бъдат наети за период от 20 месеца. Те ще трябва да обслужват възрастни хора, които живеят сами, и деца с увреждания.

За свободните позиции могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, които са безработни, трудово заети или наети на почасова работа.

Кандидатите трябва да посочат в заявлението си позицията, за която биха искали да ги наемат.

Хората с умения като личен асистент и домашен помощник ще са с предимство.

Одобрените кандидати ще преминат обучение, преди да започнат работа.

Comments

comments