Община Банско обяви конкурс за нов главен архитект

Община Банско стартира конкурс за нов главен архитект на курортния град. Крайният срок за подаване на заявления за участие е 30 май в офиса на общинската администрация.Изискванията към кандидатите са завършено висше образование със специалност Архитектура, най-малко 3 години опит в областта на селищното и териториално устройство и компютърни умения.Конкурсът ще се проведе в две части – с тест и интервю, след като бъдат разгледани подадените изявления.
Задълженията на новия главен архитект в общината са да ръководи, контролира и координира дейностите по проектиране и строителство на територията на Банско.

Comments

comments