Обществено обсъждане в община Банско във връзка с предстоящо премахване на опасни дървета

Под ръководството на ресорния заместник-кмет Александър Мацурев, в община Банско бе проведено обществено обсъждане във връзка с предстоящо премахване на опасни дървета на територията на град Банско. На обсъждането присъстваха представители на дирекция НП „Пирин”, на горските стопанства на територията на общината, общински експерти и граждани.
Обсъден бе изготвеният анализ на дървесната растителност и набелязаните дървета за премахване поради опасността, която представляват за човешкото здраве и имущество.
„Направената паспортизация на дървесната растителност в гр. Банско установи че някои дървета, намиращи се в централната градска част, са във влошено състояние, което създава съществени рискове за нанасянето на щети от различен характер. В тази връзка съгласно законовите изисквания, ще бъде стартирана процедура по премахването им. За нас от най–голямо значение е безопасността на гражданите. Затова и през изминалите години се погрижихме за опасните дървета в близост до детските заведения и училищата, ул. „Тодор Александров” и други” коментира Мацурев по време на обсъждането.
Голяма част от набелязаните дървета са разположени в Градския парк, пл. „Никола Вапцаров” и ул. „Глазне”. В продължение на програмата си за обновяване на дървесната растителност в Банско, през пролетния сезон бяха засадени над 100 фиданки от дървесни видове, подходящи за градски условия.

Comments

comments