Обсъждаха модернизирането на жп трасето Симитли-Железница

Обществено обсъждане на доклад за оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ и доклад за оценка на степента на въздействие върху защитените зони /ОСВ/ за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътната линия Радомир –Кулата” се състоя в заседателната зала на общинска администрация –Симитли.

Направена беше презентация на доклада за ОВОС и неговото въздействие върху компонентите на околната среда и въздействието по време на експлоатацията и строителството. Бе обсъдено и железопътното трасе Симитли-Железница, което ще влезе в промените и модернизацията на жп линията.

На срещата присъстваха представители на ДП „Национална компания”, Железопътна инфраструктура” , екипът изготвил доклада за оценка на въздействието върху околната среда и доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони /ОСВ/ за инвестиционно предложение „Модернизация на железопътната линия Радомир –Кулата”, кметове и кметски наместници, представители на ОбС –Симитли и общински служители.

Comments

comments