Областният управител на Якоруда върна решение на Общински съвет Якоруда

Областният управител Бисер Михайлов върна решение на Общински съвет – Якоруда от 05 юни 2015 г., с което се упълномощава кмета на община Якоруда – Нуредин Кафелов да сключи договор с „Ловно – рибарско дружество Якоруда“ за управление на рибните ресурси на река Места и за любителски риболов.
Бисер Михайлов счита, че решението е нищожно и незаконосъобразно, тъй като водите на реките и принадлежащите им земи са публична държавна собственост, която не може да бъде обект на разпореждане, освен с решение на Министерски съвет.
В принадлежащия случай Общински съвет – Якоруда излиза извън рамките на предоставените му законови правомощия и сам се разпорежда с имоти публична държавна собственост, каквито са и водите на река Места.

Comments

comments