Областният съвет за развитие обсъди проект за реконструкция на ГКПП Логодаж

На заседанието на Областният съвет за развитие, което се провежда в Банско на 11 и 12 май, областният управител Бисер Михайлов представи приоритетен проект за област Благоевград, който да бъде включен за финансиране от Целенасочената инвестиционна програма – извършването реконструкция и модернизация на ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж , което е важно от гледна точка на:
– Стратегическото си местоположение ГКПП Станке Лисичково / МП Логодаж, разположен на „Път ІІІ-106 “ на около 20 километра западно от Благоевград, на границата на Република България и Република Македония. Най-близкото кметство на Община Благоевград е с. Логодаж отстоящо на 10 км., източно от граничния пункт.
– Улесняване на търговските потоци по транс-европейските транспортни коридори ГКПП Станке Лисичково – Гоце Делчев – ГКПП Илинден , ГКПП Станке Лисичково – Кулата, ГКПП Станке Лисичково – София – Видин и ГКПП Станке Лисичково – Калотина;
– Намаляване на загубите за бизнеса от чакане при преминаване на границата, вследствие намаляване на времето за преминаване на търговските потоци;
– Присъединяването на Република България към Шенгенското пространство;
– Подобряване условията на труд на служителите на контролно-пропускателния пункт;
– Облекчаване на пропускателния режим и едновременно с това възможност за по-ефективна работа на служителите;
– и не на последно място – осигуряване на адекватна пропускателна възможност на граничния пункт към македонския пункт Ново село.
След изграждането на автомагистрала Струма, се очаква да се повиши трафикът на транспортни средства и в двете посоки, и реализирайки модернизирането на граничния пункт, значително ще се облекчи преминаването.
Общините също направиха своите предложения за финансиране от програмата, като се имаше предвид, че финансиране ще получат само тези проекти, които не попадат в обсега на действащите оперативни програми, но са приоритетни, необходими и важни за развитието на отделните общини.

Comments

comments