Няма нарушаване на трудовото законодателство в ТП „ДЛС Дикчан”

Няма нарушаване на трудовото законодателство при сключването и прекратяването на срочните трудови договори с наетите сезонни работници в ТП „ДЛС Дикчан”. Това установи разпоредената спешна проверка на място от и.д. директора на Югозападното държавно предприятие инж. Дамян Дамянов във връзка с публикации в някои регионални медии.

Проверката констатира, че в стопанството са назначени 18 сезонни работници със срочен договор до завършване на конкретната работа. На 18 ноември т.г. със заповед на директора на стопанството са прекратени договорите на 11 работници без предизвестие от която и да е от страните и поради приключване на определената работа.

В заповедта е наредено на всеки да бъде изплатен полагащия му се неизползван платен годишен отпуск. Към момента 7 сезонни работници продължават да работят до приключване на дейностите в разсадника за отглеждане на коледни дръвчета. Във входящия дневник на стопанството е регистрирана само една молба – от Емин Качан за изплащане на обезщетение поради навършване на пенсионна възраст.

Comments

comments