Няма да се финансират повече къщи за гости по програмата за развитие на селските райони

От Програмата за развитие на селските райони стана ясно, че няма да се финансират повече къщи за гости, превозни средства и възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Информацията беше съобщена на среща на Българската асоциация на консултантите по европейски проекти (БАКЕП) и зам.-земеделския министър Васил Грудев, пише “24 часа”. Субсидии за къщи за гости са възможни по стратегиите на Местните инициативни групи (МИГ). Условието е да бъде интегрирано в стратегията на съответната община, обясни Грудев. Той е съобщил, че една от най-популярните и очаквани подмерки – 6.4 “Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности”, ще бъде отворена евентуално чак през 2017 г., когато ще се уточняват и съответните критерии за избор. На проведената среща също така станало ясно, че трябва да бъдат решени проблемите със създадени изкуствени условия от бенефициентите, за да постигнат допълнителни точки за проекти по подмерки 4.1 “Инвестиции в земеделски стопанства” и 4.2 “Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти”. Грудев е пояснил, че при втори прием по подмерки 4.1 и 4.2, който се планира за октомври-ноември, те ще бъдат отворени с целия остатъчен бюджет. Грудев и консултантите са се споразумели за повече публичност по ПРСР. Договорено е да бъдат публикувани образецът на договорите преди приема на заявления, както и подробна информация за всички одобрени проекти по мерки 4.1 и 4.2, включително имената на изпълнители и консултанти.

Comments

comments