Нов социален проект “За независим живот“ изпълнява община Симитли

Община Симитли започна изпълнението на проект „За независим живот“. Половин милион лева ще бъдат инвестирани по настоящия проект в рамките на две години. Предстоящото изграждане и оборудване на Центъра за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, както и основните дейности по проекта, етапите на изпълнение, очакваните цели бяха представени на стартираща пресконференция в община Симитли от координатора и ръководителя на проекта.

Центърът ще се помещава в сградата на бившия пансион, където ще бъдат ремонтирани и оборудвани според потребностите на ползвателите на услугата пет помещения. Ще бъдат обгрижвани 70 лица, като социалната услуга ще могат да ползват възрастни лица над 65 години в невъзможност за самообслужване и възрастни с увреждания, с ограничения или невъзможност за самообслужване, включително и деца. Проектът ще осигури заетост на 27 лица в трудоспособна възраст, които ще преминат специализирано обучение. Сред специалистите, които могат да ползват в Центъра потребителите на социалната услуга са социален работник, психолог, медицинска сестра и рехабилитатор.

По настоящия проект ще бъде закупено специализирано транспортно средство за осигуряване на мобилност при предоставяне на услугата.

Проектът ще осигури и възможност за връщане на реалния трудов пазар на лицата, които полагаха грижи за близките си с увреждания по предходни социални проекти.

Проект „ЗА НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” BG05M9ОP001-2.002,

на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, е на обща стойност 495 744.46 лева. Продължителността на проекта е две години – от 1-ви януари 2016 до 31-ви декември 2017 година.

Comments

comments