Нов пакет от критики и препоръки пристигнаха от Брюксел

След като вчера Европейската комисия изрази сериозна загриженост за финансовата стабилност на България и препоръча стрес тест на банките и проверка на пенсионните фондове, днес стана ясно, че се изразяват опасения в още няколко области.
Спазването на данъчното законодателство продължава да e предизвикателство за нас, смятат от Брюксел. Най-големите проблеми в здравеопазването са недостатъчното финансиране, неефективно използване на ресурсите и раздут болничен сектор.
Комисията отчита слабости както по отношение осигуряване на заетост за гражданите на страната, така и в секторите образование и пенсионна система.
Брюксел препоръчва да бъде изградена по-добра събираемост на данъците и да се създадат по устойчиви мерки срещу борба със сивия сектор.
Препоръчва се и по-добра интеграция на възрастните работници и на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост. Нужни са реформи в образованието и правната уредба, смятат още комисарите от Брюксел.

Comments

comments