Нов модерен център предстои да бъде изграден в Симитли

Община Симитли предостави имот от 1600 кв.м. в индустриална зона – Симитли, за изграждане, оборудване и модернизиране на нов спешен център на територията на град Симитли.
Именно днес е взето решението на заседание на Общински съвет Симитли във връзка с инвестиционен проект Оперативна програма “Региони в растеж” за периода 2014 – 2020 година. При кворум 12 човека, с пълно мнозинство общинските съветници гласуваха да бъде предоставен общинският имот и Симитли да разполага с нов, модернизиран център. Имотът разполага с ток, вода и максимално улеснен достъп до него. Приоритетната ос “Регионална здравна инфраструктура” от проекта е насочена към модернизация на здравната инфраструктура в градовете.

Comments

comments