Ново проучване: Държавите в които се говори един език са по-проспериращи

Държавите, в които се говори един език са по-проспериращи от тези, в които хората говорят много различни езици. Това показва ново проучване, направено от икономистите Бодо Щайнер и Конг Уанг от Университета на Южна Дания, пише The Economist.
Изводите от направения анализ сочат, че страните, в които се говори един език, имат много по-голям социален капитал от тези с много езици. Социалният капитал като цяло е труден за дефиниране. Въпреки това учени от университет в Южна Корея са създали индекс на социалния капитал, който се основава на няколко основни показателя: доверие (усещане за социална справедливост, доверие в институциите – правителство, политически партии, медии); норми (корупция, законност, избягване на данъчни измами и облагодетелстване от социални системи) и мрежи (колко е вероятно хората да се присъединяват към различни групи, които се занимават с религия, спорт, изкуство и др.). Според този индекс страните с високо ниво на социален капитал са по-богати от останалите, пише още The Economist.

Comments

comments