Ново начало между образованието, науката и бизнеса

Югозападният университет „Неофит Рилски” ще си сътрудничи с Българската академия на науките и Търговско-промишлената палата на град Серес

Ректорът на Югозападния университет „Неофит Рилски” доц. д-р Борислав Юруков и председателят на Българската академия на науките акад. Стефан Воденичаров подновиха договора за сътрудничество между двете институции. Договорът бе подписан на 27.09.2016 г. по време на работна среща, която се проведе в Югозападния университет „Неофит Рилски”. Срещата продължи с подписване на тристранен меморандум за разбирателство между Югозападния университет, Българската академия на науките и Търговско-промишлената палата на гр. Серес, Република Гърция. Документът бе подписан от ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски” доц.д-р Борислав Юруков, чл.-кор. проф. д.с.н. Димитър Димитров, съветник на председателя на БАН и г-н Димитриос Янакис, първи заместник-председател на Търговско-промишлената палата на гр. Серес.
В работната среща взеха участие: проф. д-р Петър Миланов, ръководител на отдел „Европейски проекти” в ЮЗУ „Неофит Рилски”, доц. д-р Преслав Димитров, декан на Стопанския факултет при ЮЗУ „Неофит Рилски и г-жа Александра Елифтериаду, отговаряща за европейските проекти в Търговско-промишлената палата на гр. Серес.
По време на срещата беше направено кратко представяне на дейността и специфичните особености във функционирането на всяка една от трите институции. Особен акцент бе поставен върху възможностите на регионалните центрове на Българска академия на науките и сътрудничеството им с университетите на регионално ниво в полза на бизнеса и централните и местни власти. В тази връзка бе посочено и постигнатото до момента успешно сътрудничеството между БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“, както и специфичния опит, който Университетът има в разработването, подаването и изпълнението на европейски проекти. Обсъдени бяха и конкретните възможности за разработването, подаването и изпълнението на съвместни проекти по линия на Европейската програма за териториално сътрудничество „Гърция – България“; Програмата „Еразъм +“ на ЕС; Програмата „Хоризонти 2020“ на ЕС и националните оперативни програми, финансирани от ЕС.

Comments

comments