Нови филиали за спешна помощ, темата на работна среща в Благоевград

По искане на заместник-министъра на здравеопазването – д-р Адам Персенски, областният управител Бисер Михайлов свика кметовете на общини от Благоевградска област, на чиито територии има спешни медицински центрове.
Работната среща се осъществи, за да се доуточнят параметрите на инвестиционния проект, свързан с обновяване и модернизация на сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ. Проектът ще включва извършване на инвестиции в 28 Центъра за спешна медицинска помощ, 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ и 34 спешни отделения.
В изпълнение на дейностите предстои да бъдат създадени нови филиали за спешна помощ, съгласно изискванията на медицинския стандарт. Д-р Персенски даде насоки по отношение на подходящите терени за изграждане на филиалите за спешна помощ, а именно да бъдат в близост до съществуващите болнични заведения, за да може да се осигури по-добро взаимодействие с медицинските екипи.
Разисква се и възможността за ремонтиране на съществуващи медицински заведения, при условие, че няма подходящ терен за изграждане на нови филиали за спешна помощ. Конкретни указания се очакват до седмица от Министерството на здравеопазването.

Comments

comments