Нови лични асистенти започнаха работа в Разложко

В община Разлог започнаха работа 26 нови лични асистенти. Те ще обслужват 26 потребители с увреждания, от които 9 са деца. 14 от потребителите на услугата „Личен асистент” са от град Разлог, 3-ма от село Бачево, 2-ма от село Баня, 2–ма от село Горно Драглище, 2–ма от село Елешница, по един от селата Долно Драглище, Годлево и Добърско. 10 лични асистенти вече работят на 7-часов работен ден, 11 лични асистенти работят на 6-часов работен ден и 5 лични асистенти – на 4-часов работен ден. Основната цел на предоставянето на услугата „Личен асистент” е да се подобри качеството на живот на хора, нуждаещи се от постоянно обслужване в ежедневието си чрез предоставяне на качествена грижа в семейна среда.
Благодарение на тази услуга се подобрява качеството на живот на семействата, в които има лица с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи. Община Разлог има опит в предоставянето на услугата „Личен асистент”, като за периода от 11.01.2011г. до 24.04.2015г. от нея са се възползвали 26 души в неравностойно положение. Настоящето стартиране на услугата е в рамките на проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., изпълняван съвместно с Агенцията за социално подпомагане.
Прием на документи за втория етап от проекта предстои да започне от 22 юни.

Comments

comments